After three years

Today marks the day you will leave my country, you packed in your heart the excitement of going home and see the people you've been missing for months that you stay here. I wanted to tell you many things, I wanted to hold your hands so tight for maybe you will know that you are... Continue Reading →

Advertisements

#HumanConnectionDay

The past weeks had me question the definition of friendship? Is there a difference between how people make friends in the city than what I used to know in the province? Does friendship become to impersonal through generations? I had been through many things, and nowadays I still need to undergo many transformations. I felt... Continue Reading →

Summer is not my favorite season

You asked me about my memorable summer, I had bunch but this one marked my heart and up until now I can still vividly remember every details of that summer of 2015. I am not supposed to join the group going to the north but the morning when they were going I got invited and... Continue Reading →

Meet my babies

This is my share of celebrating 30 years of life on earth and looking beyond. Ipapakilala ko ang mga babies ko. Sila ang nagturo sa akin ng tamang pag aalaga at kung paano mag let go. Ilang beses na muntik na nila akong iwan. May mga days din na hindi ko alam paano sila mabubuhay... Continue Reading →

Lunes na naman

Tula para sa hindi ko paboritong araw sa isang linggo. May sakit ako sa Lunes, pwede ba yun? Sana ang panahon ay umayon Na ang dagat ay aalon At ilalayo ako sa ating pag-ayon Dahil may sakit ako sa Lunes. May sakit ako sa Lunes, pwede ba yun? Para tulad ng nakaraang panahon May idadahilan... Continue Reading →

Tara Tawa Tayo

Yung tunog ng tawa mo ang masarap ilagay sa bulsa Habang naglalakad pauwi sa bahay Unti-unti kong kukunin at maaalala ko Ang kurba ng mga mata mo at lalim ng iyong biloy Ang daming problema ng mundo Pero sa pagsilay ng iyong mga ngipin Buhat sa malaki mong ngiti Parang maaayos nito ang lahat ng... Continue Reading →

Umabot tayo sa walo

Matapos manood ng pelikula kasama ka ito ang natanggap ko mula sayo.Nagawa nitong palabasan ang dalawang malalim na bilog sa gilid ng mga labi ko. At nag iwan pa ng matatamis na sandali kasama ka isang hapon hanggang gabi na inihatid mo ako pauwi. Ganito nagsimula ang panahon na handa na akong piliin ka, ISA... Continue Reading →

Just the Right Fit

I learned to love you with realities that I can lose you in the process. We were not perfect nor trying to be one. We have illusions of ideals but it was not and will not be real even to the farthest future. But when I know that I love you and ready to risk... Continue Reading →

Beyond Grateful

Thank you It will not be enough to give back all the things you gave to me. For all the moments you made happened in my life - whether I deserved it or not. You know the deepest longings of my heart, the yearn in those years that passed and still desires in the future.... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑