Tara Tawa Tayo

Yung tunog ng tawa mo ang masarap ilagay sa bulsa Habang naglalakad pauwi sa bahay Unti-unti kong kukunin at maaalala ko Ang kurba ng mga mata mo at lalim ng iyong biloy Ang daming problema ng mundo Pero sa pagsilay ng iyong mga ngipin Buhat sa malaki mong ngiti Parang maaayos nito ang lahat ng... Continue Reading →

Advertisements

Umabot tayo sa walo

Matapos manood ng pelikula kasama ka ito ang natanggap ko mula sayo.Nagawa nitong palabasan ang dalawang malalim na bilog sa gilid ng mga labi ko. At nag iwan pa ng matatamis na sandali kasama ka isang hapon hanggang gabi na inihatid mo ako pauwi. Ganito nagsimula ang panahon na handa na akong piliin ka, ISA... Continue Reading →

Just the Right Fit

I learned to love you with realities that I can lose you in the process. We were not perfect nor trying to be one. We have illusions of ideals but it was not and will not be real even to the farthest future. But when I know that I love you and ready to risk... Continue Reading →

Beyond Grateful

Thank you It will not be enough to give back all the things you gave to me. For all the moments you made happened in my life - whether I deserved it or not. You know the deepest longings of my heart, the yearn in those years that passed and still desires in the future.... Continue Reading →

Iibigin kita sa katahimikan

Hindi na ako magtatanong at magmamaktol Alam kong hindi sa gitna ng kaguluhan iguguhit ang daan mo patungo sa akin Dahil sa gitna ng kaguluhan iba ang ating nakikita - iba ang kamay na ating hahawakan, malayo sa tanaw ng bawat isa ang ating anyo.   Hindi ko ipaglalaban ang aking nadarama sa gitna ng... Continue Reading →

Opposite and Others

Its been three days that every afternoon it rained so hard in my hometown. I was still on my sick leaves due to some viruses that caught me last week or so moments. It was really different as I observed the kind of weather nowadays. The rain will not instantly start to fall just like... Continue Reading →

Clean Your Own Mess

I’m not a big fan of mess areas but don’t take me as one of those super OC human. So whenever  I’m given the chance to do some spring cleaning I usually grab the chance. Second day of my week long rest due to some disease and there’s nothing to do except sleep and eat.  And... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑