Walang Katulad

Lubhang nakaka-mangha ang bawat pagsikat at paglubog ng araw
Ang bawat pag tanaw ng buwan sa mundo
At ang pagbibigay ng ilaw ng mga bituin sa dilim ng gabi
Kasabay ng malamyos na hangin nagpapa-sayaw sa mga puno

Saan nga ba ginagawa ang bawat patak ng ulan?
Matatagpuan ba ang daan ng mga unos?
Kailan ang bawat guhit ng kidlat?
At ang tunog ba ng mga kulog ay saan nagmula?

Turuan mo ang puso ko na maghintay
Manood sa pagkilos ng iyong kamay
At makinig sa iyong tinig lamang
Sapat ka upang maganap ang pangako

Ang hiwaga ng iyong kapangyarihan
Ang mananatiling paraan sa bawat pag-asa
Na ang buhay namin ay nasa iyong palad
Katulad ng lahat mong himala – ako ay magtitiwala.

 

Tanong: Ano ang mga bagay na namamangha ka?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: